Het gehucht - zijn huizen
Zijn mooie kerk geklasseerd als een belangrijk erfgoed van Wallonië